[Ragnarok M: Eternal Love] ข้อมูลและสกิลของอาชีพ Swordman

Ragnarok M Eternal Love swordman cover myplaypost

นักดาบหรือ Swordman หนึ่งในอาชีพขั้นแรกทั้ง 6 ของ Ragnarok M: Eternal Love พวกเขาเป็นกองหน้าในการโจมตี มีพลังชีวิตในระดับที่สูงและพลังโจมตีที่ไม่ได้น้อยหน้าใครๆ สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีท่าในการยั่วยุศัตรูให้เข้ามาโจมตีเพื่อเป็นเป้าหมายแทนให้เพื่อนร่วมทีมมีความปลอดภัยมากขึ้น แถมยังทำให้พวกมันโดนโจมตีแรงขึ้นได้อีก

ในช่วงเลเวลที่สูงขึ้น นักดาบนั้นจะสามารถต่อยอดในด้านการโจมตีและป้องกันโดยเฉพาะได้ ซึ่งหากใครชื่นชอบการโจมตีในแถวหน้าของสนามรบแล้ว Knight จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด แต่หากใครที่ต้องการความทนทาน พลังป้องกันที่สูง สามารถยืนรับความเสียหายได้ดีแล้วนั้น Crusader ก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่า

ค่าสเตตัสที่ Swordman ใช้เป็นหลักนั้น ก็จะเป็นค่า STR, AGI รองมาคือค่า DEX


ข้อมูล Skill

► Bash

ฟาดฟันเป้าหมายอย่างรุนแรง ในเลเวล 6 หรือสูงกว่านั้นจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายติด Stun ได้ด้วย

Type : Active
Max Level : 10
Target : เป้าหมายเดี่ยว
Range : 2M
Delay : 1 วินาที

Level ความสามารถ
1 PATK 110%, SP 8
2 PATK 120%, SP 8
3 PATK 130%, SP 8
4 PATK 140%, SP 8
5 PATK 150%, SP 8
6 PATK 160%, Stun Chance 6%, SP 15
7 PATK 170%, Stun Chance 12%, SP 15
8 PATK 180%, Stun Chance 18%, SP 15
9 PATK 190%, Stun Chance 24%, SP 15
10 PATK 200%, Stun Chance 30%, SP 15

 

► Magnum Break

ระเบิดพลังไฟออกมารอบตัว สร้างความเสียหายธาตุไฟ หลังจากนั้นการโจมตีปกติจะกลายเป็นธาตุไฟ 10 วินาทีรวมถึงช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีก 20% ให้ระหว่างที่เกิดผลด้วย

Type : Active
Max Level : 10
Target : รอบตัว
Range : 1.5M
Delay : 2 วินาที

Level ความสามารถ
1 PATK 115%, SP 30
2 PATK 130%, SP 30
3 PATK 145%, SP 30
4 PATK 160%, SP 30
5 PATK 175%, SP 30
6 PATK 190%, SP 30
7 PATK 205%, SP 30
8 PATK 220%, SP 30
9 PATK 235%, SP 30
10 PATK 250%, SP 30

 

► Provoke

ยั่วยุเป้าหมายในพื้นที่ให้เข้ามาโจมตีตัวเองตลอดเวลาที่มีผล เพิ่มพลังโจมตีของพวกมัน และในระดับเลเวล 6 ขึ้นไปจะลดพลังป้องกันของพวกมันลงด้วย (ไม่มีผลกับผู้เล่นด้วยกัน)

Type : Active
Max Level : 10
Target : พื้นที่
Range : 1M
Delay : 2 วินาที
Cooldown : 5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/2/2/2 วินาที

Level ความสามารถ
1 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 50%, มีผล 3 วินาที, SP 5
2 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 45%, มีผล 3 วินาที, SP 5
3 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 40%, มีผล 3 วินาที, SP 5
4 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 35%, มีผล 3 วินาที, SP 5
5 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 30%, มีผล 3 วินาที, SP 5
6 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 28%, ลดพลังป้องกันศัตรู 9%, มีผล 4 วินาที, SP 10
7 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 26%, ลดพลังป้องกันศัตรู 12%, มีผล 4.5 วินาที, SP 10
8 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 24%, ลดพลังป้องกันศัตรู 15%, มีผล 5 วินาที, SP 10
9 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 22%, ลดพลังป้องกันศัตรู 18%, มีผล 5.5 วินาที, SP 10
10 เพิ่มพลังโจมตีศัตรู 20%, ลดพลังป้องกันศัตรู 21%, มีผล 6 วินาที, SP 10

 

► Endure

บัพความทนทานให้ตัวเอง เพิ่มค่า MDEF และทำให้ตัวละครไม่ชะงักหรือถูกผลักออกจากการโจมตีชั่วขณะ โดยผลของสกิลจะขึ้นกับระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่โดยโจมตีว่าอะไรครบก่อนก็จะสิ้นสุดลง

Type : Active
Max Level : 10
Target : ตัวเอง
Delay : 1 วินาที
Cooldown : 10 วินาที

Level ความสามารถ
1 MDEF +10, ระยะเวลาแสดงผล 10 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 7 ครั้ง, SP 10
2 MDEF +20, ระยะเวลาแสดงผล 13 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 8 ครั้ง, SP 10
3 MDEF +30, ระยะเวลาแสดงผล 16 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 9 ครั้ง, SP 10
4 MDEF +40, ระยะเวลาแสดงผล 19 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 10 ครั้ง, SP 10
5 MDEF +50, ระยะเวลาแสดงผล 22 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 11 ครั้ง, SP 10
6 MDEF +60, ระยะเวลาแสดงผล 25 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 12 ครั้ง, SP 10
7 MDEF +70, ระยะเวลาแสดงผล 28 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 13 ครั้ง, SP 10
8 MDEF +80, ระยะเวลาแสดงผล 31 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 14 ครั้ง, SP 10
9 MDEF +90, ระยะเวลาแสดงผล 34 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 15 ครั้ง, SP 10
10 MDEF +100, ระยะเวลาแสดงผล 37 วินาที หรือโดนโจมตีครบ 16 ครั้ง, SP 10

 

► Sword Mastery

เพิ่มพลังโจมตีเมื่อถือดาบอยู่

Type : Passive
Max Level : 10

Level ความสามารถ
1 PATK +4
2 PATK +8
3 PATK +12
4 PATK +16
5 PATK +20
6 PATK +24
7 PATK +28
8 PATK +32
9 PATK +36
10 PATK +40

 

► Increase Recuperative Power

ทุกๆ 10 วินาทีจะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมา และยังส่งผลให้ไอเทมฟื้นพลังต่างๆ มีผลดีขึ้นด้วย

Type : Passive
Max Level : 10

Level ความสามารถ
1 ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.2%) + (5), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 5%
2 ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.4%) + (10), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 10%
3 ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.6%) + (15), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 15%
4 ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.8%) + (20), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 20%
5 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.0%) + (25), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 25%
6 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.2%) + (30), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 30%
7 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.4%) + (35), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 35%
8 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.6%) + (40), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 40%
9 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.8%) + (45), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 45%
10 ฟื้นฟูพลังชีวิต (2.0%) + (50), ผลฟื้นฟูของไอเทมเพิ่มขึ้น 50%